خانه / صراط عشق / متون / حکایاتی دردآور از چگوارا و محمدکریم

حکایاتی دردآور از چگوارا و محمدکریم

چگوارا

🔹ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺭﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﺍﺭﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎﮐﻤﮏ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ، فردی ﺍﺯ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﺍﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩ⁉️

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺑﺎﺟﻨﮕﻬﺎﯾﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ!!🔺ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺍﻭ، ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻋﺪﺍﻣﺶ ﺷﺪ، ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:

💬«ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻃﻨﺶ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻫﺎﯼ ﮐﺸﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﯽ»

💬ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ: «ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﮑﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ، ﻣﯽﺭﻭﻡ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ»

🔻ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺑﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ‌ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺟﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﺍﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ:
‏«ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮕ‌‌‌ﻬﺎﯾﺶ ﻭ‌ﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺿﺮﺭ ﺯﺩ…‏»

🔺ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻧﺪ.. ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:
💬 ‏«ﭼﺎﺭﻩﺍﯼ ﺟﺰ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ !! ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯﻫﺎﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ‌ﻫﺎﯼ ﻭﻃﻨﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ!!

🔺ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
💬«ﺁﺩﻡ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ کند.»
🔸🔸🔸🔸🔸🔸

❇️ از مأموریت‌های اصلی #جوانان_مؤمن_انقلابی این است که سواد مردم را افزایش دهند؛ سواد دینی، سواد تربیتی، سواد سیاسی، سواد اقتصادی، سواد سایبری، سواد رسانه‌ای و…

همچنین ببینید

آیت‌الله علم‌الهدی: انقلابیِ از انقلاب برگشته، خطرناک‌تر از ضدانقلاب است

امام‌جمعه مشهد گفت: ضدانقلاب موضع دارد و مقابل انقلاب ایستاده، اما از کسی که ابتدا در جریان انقلاب بوده، در رده‌های انقلاب قرار داشته و از انقلاب برگشته، آسیب بیشتری دیده‌ایم.

تجمع دانشجویان انقلابی در اعتراض به تحرکات ضد فرهنگی

دانشجویان مؤمن و انقلابی دانشگاه تهران در اعتراض به شعارها و تحرکات ساختارشکنانه عده‌ای، راهپیمایی کردند و با سر دادن شعار «الله‌اکبر» بر ضرورت رعایت عفاف و حجاب در دانشگاه تأکید کردند.

3 دیدگاه

 1. سحر بیدار

  بسیار بسیار آموزنده
  پشنهاد می کنم کتاب جامعه شناسی نحبه کشی رو هم مطالعه بفرمایید.

 2. خدا را شکر در سرزمینی زیست می کنیم که جوانانش با بیرقی که از دلشان می جوشد فریاد می زنند:
  من نباشم تا تو باشی!
  با جان و مال و فرزند به جهاد در همه عرصه ها بر هم پیشی می گیرند
  و جهانیان حیرت زده می پرسند اینها چه کسانی هستند…
  و تا این فرهنگ و روحیه بر میهن مان سیطره دارد امنیت و رشد و اهلبیتی شدن و سرانجام بهشتی شدن خواهد بود
  خدایا از اینکه در این سرزمین و در این عصر زندگی می کنم شکر گزارم
  الحمد لله…

 3. سلام زیباست متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.