خانه / سید علی سجاسی

سید علی سجاسی

خانم فائزه هاشمی! فروپاشی در خاندان شما اتفاق افتاده نه نظام

مدتی است اظهارات سخیف و مشمئز کننده فردی بنام فائزه هاشمی، که تنها نکته اهمیتش فرزند هاشمی رفسنجانی بودن می باشد، والا نه علمی دارد و نه حلمی، نه صاحب نظر سیاسی است و نه مدافع مردم

ادامه نوشته »