خانه / صراط عشق / هنر / عکس و گرافیک دیگران

عکس و گرافیک دیگران

وعده کشته شدن پسربچه و پایان مهلت آل‌بنی‌فلان توسط امام صادق(ع)

ای زرارة ناچار باید پسر بچّه‌ای در مدینه کشته شود. عرض کردم: فدایت شوم این همان نیست که سپاهیان سفیانی میکشندش؟ فرمود: نه. ولی او را سپاه بنی فلان میکشد، او خروج میکند تا بمدینه داخل میشود و مردم نمیدانند بچه منظوری داخل شده است پس آن پسر بچّه را میگیرد و میکشد همین که او را از روی ستم و تعدّی کشت دیگر خدا مهلتشان ندهد و در این هنگام است که امید فرج میرود.

ادامه نوشته »

بازیچه نمودن ائمه اطهار و امور حیاتی کشور

به آقای روحانی گفتم من برای این پست مناسب نیستم !!! روحانی گفت از چی می ترسی؟ از خدا بخواه کمک می کند. من گفتم از تو حرکت از خدا برکت اما من آورده ای ندارم. روحانی گفت: علوی تو آورده نداری؟! تو پسر فاطمه زهرا (س) هستی من بغض …

ادامه نوشته »