خانه / علیرضا یادگاری مهدی آباد

علیرضا یادگاری مهدی آباد

گام دوم انقلاب در مسیر اقامه ظهور

در دورانی بسر می بریم که خداوند با براه انداختن راهپیمایی عظیم اربعین ما را با جامعه ای آرمانی، و ساختاری الهی برای حرکت بسوی امام ع آشنا می کند و این اربعین ها آغازی است بر یک اتفاق بزرگ یعنی نابودی اسرائیل که در آیات قرآن وعده داده شده و رهبری معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرده اند

ادامه نوشته »