خانه / طه

طه

شعر/ عطا

بسم الله الرحمن الرحیم «عطا»   شمس رسول است و ضحی نور محمد ص آنچه خدا کرده عطایش به محمد ص   گوهر درّی که در روز درخشد لیک نباشد به لیلِ بعدِ محمد ص   آنچه رسولش ص از آن دل نگران است در شب تاریک بهرِ شیعه، محمد …

ادامه نوشته »

شعر/ افسوس

بسم الله الرحمن الرحیم «افسوس»   لیل است ولی کوچه دگر خواب ندارد در هجرو غمت، صدر ،دگر تاب ندارد   آنگه که  بُریدی ، از این مردم نادان این بیت و سرا ،بی تو، که غمخوار ندارد!   آن مصحف نایاب نوشتی و برفتی صد حیف، علی مان ع …

ادامه نوشته »

شعر/ وصال

بسم الله الرحمن الرحیم «وصال»   امشب، شب شهادت زهرای اطهر س است امشب، شب غروب آفتاب کوثر است   فردا ولی، شب وصال است ، عاشقان! شب صعود و پر گشودن، سوی مادرس است   آنکه زنفس رسته است، در آسمان ها در انتظار ردای الروح مادر س است …

ادامه نوشته »