خانه / شمشیری

شمشیری

برشی از عملیات ‎نبل و الزهرا؛ پیكر شهید سعید علیزاده درحال انتقال به عقب

این فیلم را احتمالا ندیده اید برشی از عملیات ‎نبل و الزهرا. پیكر شهید سعید علیزاده (کمیل) درحال انتقال به عقب است. كسی كه دست شهید را گرفته، شهید نوید صفری است. كسی كه صورتش را می بوسد، شهید ‎رضاعادلی است. فیلم را شهید ‎عارف كایدخورده گرفته شهید ‎حبیب رحیمی منش هم در فیلم هست.

ادامه نوشته »