خانه / دکتر رضا هادی

دکتر رضا هادی

 متحیرم از ایمان زکزاکی!

مردی در رنگ مؤذن پیامبر، سالیانی است که با مقاومت خود و پیروانش در قلب آفریقا بدل به فخر جهان اسلام شده است! متحیرم ریشه در کدام ایمان، کدام معرفت و کدام عقل و عشق دارد اسلام شیخ زکزاکی که اینگونه مقاوم ایستاده! نه رسانه‌ای مظلومیتش را آنچنان که باید مخابره می‌کند و نه مجامع بین‌المللی پیگیر حال وخیم او هستند ولی رهبر شیعیان نیجریه حقیقتا الگوی ایستادگی است! او نه ‌فقط در برابر شهادت فرزندانش صبر کرد و هرگز لب به شکوه نگشود که حتی وخیم‌ترین شرایط جسمانی خودش را نیز در مخوف‌ترین محبس دنیا ماه‌ها و سال‌هاست تحمل کرده است!

ادامه نوشته »