خانه / همسر شهید سرافراز

همسر شهید سرافراز

ماجراهایی که در ظاهر ربطی به هم ندارند اما…

خبر اول ورود ناو جنگی اتمی آبراهام لینکلن به خلیج فارس بود خبر دوم خبر سفر ظریف به روسیه خبر سوم سفر مخفیانه و یهویی پمپئو به عراق خبر چهارم خبر خارج نشدن ایران از برجام و دادن مهلت به اروپا توسط حسن روحانی در دید اول این اخبار هیچ …

ادامه نوشته »