خانه / حاج سفیدی

حاج سفیدی

سالم ماندن جسد حافظ قرآن در مالزی پس از ۱۰ سال

حافظ کل قران درسال 2008 فوت کرده الان شهرداری مالزی بخاطر جابجای قبرستان مجبور به نبش قبرش کردن پناه برخدا با جسدی سالم رو برو شدن انگار همی یکی الی دوساعتی میشه که فوت کرده سبحان الله   https://s-v1.tamasha.com/statics/videos_download/cb/f8/b1qX7_cbf811624dca834f920d753b7e6640aa208b0fc2_n_400.mp4?name=%D8%AC%D8%B3%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_10_%D8%B3%D8%A7%D9%84_auto.mp4

ادامه نوشته »

ضدولایت از نظر رهبر انقلاب

بعضیها نظرات کارشناسی میدهند، با نظر رهبری مخالف است، میگویند آقا این ضد ولایت است. من به شما عرض بکنم؛ هیچ نظر کارشناسی ای که مخالف با نظر این حقیر باشد، مخالفت با ولایت نیست؛ دیگر از این واضح‌تر؟! نظر کارشناسی، نظر کارشناسی است. کار کارشناسی، کار علمی، کار دقیق …

ادامه نوشته »