خانه / سعید افخمی ستوده

سعید افخمی ستوده

امید ها و نویدها درطول تاریخ قبل وبعداز انقلاب اسلامی ایران

چند سالیست ، که حضرت آقا ، برخی رویدادها را به صورت پیش بینی به اطلاع عموم می رساند ، پیش بینی هایی که همه در حال اتفاق افتادن است واین بسیار عجیب است ودر عین حال نشانه !! در طول تاریخ تعیین مصادیق رویدادهای آتی ، فقط از لسان …

ادامه نوشته »

امید ها و نویدها درطول تاریخ قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران

چند سالی است ، که حضرت آقا ، برخی رویدادها را به صورت پیش بینی به اطلاع عموم می رساند ، پیش بینی هایی که همه در حال اتفاق افتادن است واین بسیار عجیب است ودر عین حال نشانه !! در طول تاریخ تعیین مصادیق رویدادهای آتی ، فقط از …

ادامه نوشته »

وعده کشته شدن پسربچه و پایان مهلت آل‌بنی‌فلان توسط امام صادق(ع)

ای زرارة ناچار باید پسر بچّه‌ای در مدینه کشته شود. عرض کردم: فدایت شوم این همان نیست که سپاهیان سفیانی میکشندش؟ فرمود: نه. ولی او را سپاه بنی فلان میکشد، او خروج میکند تا بمدینه داخل میشود و مردم نمیدانند بچه منظوری داخل شده است پس آن پسر بچّه را میگیرد و میکشد همین که او را از روی ستم و تعدّی کشت دیگر خدا مهلتشان ندهد و در این هنگام است که امید فرج میرود.

ادامه نوشته »

‌کالبد شکافی رسانه ای یک رویداد

رهبر انقلاب اسلامی روز سه شنبه در درس خارج فقه موضوعی را روایت کردند که درس های اموزنده ای دارد و می تواند تراز حکمرانی را در جامعه نبوی ترسیم کند. رویدادی که در ان ،امام در باره یک موضوع بظاهر ساده از یک فرد جامعه معذرت خواهی می کند. آقا فراتر از عذرخواهی با بیان ادله مستحکم ، به شفاف سازی در موضوع مورد انتقاد هم می پردازد.

ادامه نوشته »

الکساندر دوگین: پیاده‌روی اربعین شبیه یک حادثه آخرالزمانی و مقدمه تحول جهانی است

نظریه پرداز و نویسنده روس: از نظر من حادثه پیاده‌روی اربعین که هر روز ابعاد بین‌المللی گسترده‌تری پیدا می‌کند و از همه ملیت‌ها و ادیان از جمله مسیحیان در آن شرکت می‌کنند، مقدمه یک تحول اساسی در مقیاس جهانی است. دنیای مدرن با ایدئولوژی لیبرال و سرمایه سالارانه‌اش به پایان …

ادامه نوشته »