خانه / صراط عشق / فدای فاطمه / مادر مهربان

مادر مهربان

مادر من خیلی مهربون است و مادر مهربون از مادر خودم هم مهربون تره.

مادر من شعر برایم میخواند و مادر مهربون آرزوهایم را برآورده میکند.

مادر من نوازش میکند و مادر مهربون به من بال میدهد.

مادر من باهام بازی میکند و مادر مهربون من را میبرد آسمان.

مادرم، من را به گردش میبرد و مادر مهربان به اربعین

مادرم من را بوس میکند و مادر مهربان به من نور می دهد.

مادرم مهربان است و مادر مهربان از او مهربان تر است

من جانم را برای مادر می دهم و من و مادرم جانمان را برای مادر مهربان میدهیم.

جانمان فدای مادر مهربان

علی احمدی – ۸ ساله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.