خانه / صراط عشق / اربعین / انتقام کبیر فرانسه و جلیقه زردها

انتقام کبیر فرانسه و جلیقه زردها

در جامعه شناسی سیاسی، سرفصل مهمی هست بنام احزاب!

در اروپا، بعد از ماجرایِ آلودۀ رنسانس، و به صحنه آوردنِ مدرنیته، برخلافِ قبل، که کلیسا حاکم بود، و حتی شاهان را اداره و هدایت می کرد، و البته بعداً شاهان قدرت یافتند و سرانِ کلیسا را زیرِ یوغِ خود داشتند، و کلیسا، ابزاری شد برای شاهانی که داعیۀ جانشینی و سایۀ خدا بودن را داشتند!!
لذا همگان باید از فرمانِ شاهان اطاعتِ محض می کردند! وگرنه هستی شان نابود می شد!
با سیطرۀ مدرنیزم و تبلیغِ شعارِ خود محوری (اومانیسم= مَن گرایی) بجایِ خدا محوری، کم کم، خردِ جمعی طرح شد، تا همگان، اسیرِ قوانینِ جمعی از بانفوذان و قدرتمندان باشند! (بجای قوانین الهی)!!
لذا احزاب، جایگاه مهمی در فرهنگ و سلطۀ لیبرال دموکراسی، در همۀ عرصه ها یافتند!
و استکبار از این بابِ خوش ظاهر ولی عَفِن، اهدافِ استعماری و شیطانی خود را پی می گرفت! و به کشورهایِ در آرزوی غربی شدن هم دیکته می کرد:
از اولین گامِ بسویِ متمدن شدن جوامع، داشتن احزابِ گوناگون است!
اما باید احزابی را اجازه فعالیت دهند و پشتیبانی کنند، که الگوی شان غرب باشد!
البته استثناهایی نیز بود، مانندِ کشورهایی که همچون گاو شیر ده برای آمریکا و اروپا ، و اسراییل، به میدان آورده شده بودند! آنها نیازی نبود در کشورشان احزابی باشند!!
مثلاً ایرانِ شاهنشاهی مانندِ عربستانِ قبیله گرا، اجازه نفس کشیدن به غیر از فداییان و سر سپردگان خود نمی دادند! و در کشورشان حزبی نبود، و البته هرگز از آنها، در مجامع جهانی مانند سازمان ملل متحد هم انتقادی نمی شد، یا مجازات یا تحریمی برایشان در نظر گرفته نمی شود!!
چراکه گاو، شیرش مهم است نه چیز دیگر…
حتی برهه ای که، حزب دموکرات آمریکا به قدرت رسیده بود و از محمدرضا پهلویِ آدم کش هم خوششان نمی آمد، چون او شدیداً وابسته و شیفتۀ حزب جمهوری خواه آمریکا بود! و برای پیروزی آنها دلار های بسیاری از جیبِ مردمِ مظلومِ ایران خرج می کرد! زیرا جمهوری خواهان بعد از رضا خانِ پهلوی، بعداً هم با کودتایی در 28 مرداد 1332، او را به پادشاهی نشانده بودند…
و شاه هم شدیداً وام دارشان بود، و هم می ترسید اَریکۀ پادشاهی را از او، همچون پدرش بگیرند!
گه گاه دموکرات ها فشارهایی بر شاه می آوردند که اجازه دهد، احزاب در ایران شکل بگیرند!!
و شاه هم با باج دادن و خرید سلاح هایِ بی شمار، و دادن وام هایِ خاص به آنها و وابستگانشان، سعی در آرام کردن آنها را داشت! و این اواخر، حتی زمانیکه به ظاهر، شاه کمی کوتاه آمد تا صدمه ای از آنان نخورد، یعنی: زمان بخرد تا باز جمهوری خواهان، پیروزِ میدان شوند! لذا اجازه داد توسط نوچه هایش، احزابی فرمایشی به صحنه درآرند و انتقادهاییِ هدایت شده و فریب کارانه طرح کنند!
در حالیکه شاکلۀ آن احزاب و مدیریت شان، تحتِ نظارتِ شدیدِ ساواکِ شاه بود!
و غیراز سرسپردگان و جانثارانشان، کسی نمی توانست درمصدرِامور قرارگیرد!یاحرکت یاسخنی بگوید
وگرنه با خشن ترین عکس العمل ها مواجه می شدند! که منجر به حبس و شکنجه و قتل… به صُورِ مختلف می شد! و اسمش را خودکشی یا تصادف و… می گذاشتند!
حال، در این روزهایِ آشفتۀ فرانسه، که همواره تبلیغ می شد، فرانسه، مهد آزادی و دموکراسی و حقوق بشر است… جای یک پرسش اساسی خالی است و آن اینکه کدام حزبِ فرانسه اینگونه مردم را تحت تأثیر قرار داده؟ و بیش از یک ماه است که آنها را به خیابان ها کشانده؟!
و اکنون، فرانسه و اروپایِ خشن، چهرۀ پَلَشتِ واقعی و پنهان شان، روز به روز آشکارتر می گردد؟!
پاسخ بسیار سهل است: هیچ حزبی در این قیام مردمی نقشی ندارد!
بلکه بسیاری از آنان سعی در خفتن و لَختی مردم دارند!!…
آری باید نظامِ سلطه، گامی دیگر عقب گردکند! دست از یکی از اصولِ لیبرال دموکراسی خود بردارد!
چون در این زمانه، در عصر رویشِ قارچ گونۀ شبکه هایِ مجازی، استکبار باید بپذیرد که دورانِ سلطۀ احزاب، رو به افولِ شدید است، و کارکرد آنان را شبکه های مجازی برعهده گرفته اند!
آری، همان شبکه هایی که فرانسه و غرب راه انداختند، تا نظام های مخالف شان را برچینند! و فرهنگ های جوامع را تغییردهند! و چُماقی باشند بر سرِدگراندیشان! بقول معروف: چاقو، دسته اش را می بُرد!
جالب است، فرانسه و غربِ خشونت طلبِ ویرانگرِ بی رحم، که با انقلاب های رنگین چه جنایت هایِ ضد بشری که نکردند، امروزه در گردابِ لباس زردها، دست و پا می زند…
و انشاء الله این حرکتِ بظاهر ضد سرمایه داری که در حقیقت، اعتراض بر بی عدالتی های چند قرن اخیر علیه انسانیت و هویت بشریت و خانواده ها است، بزودی همۀ کشورهای سرمایه داری را در بر بگیرد و نعرۀ سقوطِ شیطانِ بزرگ و همپالکی هایش را مظلومان جهان بشنوند، و آرزویِ آمدن هرچه زودترِ منجی عالم بشریت عج را خواهان باشند… أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (هود 81)
جا دارد بیاد آریم که چند وقت پیش، در سرزمینی بنام کربلا، و راه های منتهی به آن، حماسه ای بسیار باشکوه در معرضِ دید جهانیان قرار گرفت که در عمر 10 هزار سالۀ بنی آدم، بی نظیر بود! که اتفاقاً این راهپیماییِ خدایی و بی همتا بنامِ اربعینِ حسینی، نیز بدون برنامه ریزی احزاب و حتی شبکه های اجتماعی یا دولتها یا سازمانها یا اشخاصِ خاص و…، به ظهور رسید! و انسانها، فارغ از نژاد و سرزمین و زبان و دین و مذهب و… مورد میهمان نوازیِ بی نظیرِتاریخیِ عشاقِ اهلبیت علیه السلام قرار گرفتند!
میهمان هایی که از مسیر های گوناگون می آمدند، و همگان، فقط یک مقصدِ نورانی داشتند:
حُسین، پدرِ مهدیِ منجی عج …
این شگفتیِ قرن، و بی مانند که از شَعَائِرَ اللَّهِ است، در سرزمینِ مبارکی رخ داد که استکبار جهانی، و مولودش، فرانسۀ مکار و ملّون، با تجهییز و پشتیبانیِ کاملِ مادی و معنویِ تروریست هایِ داعشِ ظالم، سعی وافر داشتند، بوسیلۀ داعشِ جلاد، نابودش کرده! نورِ خدا را بخیالِ خامِ خود، خاموش کنند!
ولی داعشِ طاغوتی به درک واصل شد! و روسیاهی برای آمریکا و اروپا و طرفدارانِ آزادی و حقوقِ بشرش ماند! و شعله های همان آتشِ جهنمی و سوزان، امروز سرانِ فرانسه و سلطه گرانِ جهانی را به وحشت و سرافکندگی و بیچارگی کشانده!
این تازه مقدماتِ ظهورِ آیاتِ الهی است، و تا نابودی حزبِ شیطان و جنودش، خدایِ خالقِ آسمان ها و زمین ها، برنامه ها دارد!…
پس نیکو و عاقلانه است، برنامه های خداوندی را از کتابش، قرآن، دریابیم! و با آن همگام شویم!…
و از افرادی نباشیم که خداوند در آیه 105 سوره یوسف ع آنان را مذمت می کند:
وَ كَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
و اگر توفیق یافتیم، با تصحیح و ارتقایِ جدیِ ایمانیات و صفات و فرهنگ مان،
از ناصرانِ بقیهالله باشیم انشاءالله…
انوشه گیلانی نژاد
17/9/97

همچنین ببینید

مواضع اروپا وعده سرخرمن است/نه مذاکره می کنیم و نه جنگی پیش خواهد آمد

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام گفت: نباید خیال پردازی درباره آمریکا را در مورد اروپایی ها تکرار کنیم؛ زیرا آنها هرگز بخاطر ما مقابل آمریکا نخواهند ایستاد و مواضع شان تنها در حد حرف است؛ بنابراین نه مذاکره می کنیم و نه جنگی پیش خواهد آمد؛ چراکه ما بسیار قوی تر از گذشته هستیم و آمریکا بسیار ضعیف تر از گذشته است.

لاریجانی: اروپا در ۱۰ روز گذشته هیچ اقدامی درباره تعهداتش در برجام انجام نداده‌ است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود گذشت ۱۰ روز از فرصت دو ماهه ایران به اروپایی‌ها برای اجرای تعهدات برجامی‌شان هنوز هیچ اقدام عملی از سوی آنان در این باره مشاهده نشده است.

3 دیدگاه

  1. محمد محمدی صفت

    سلام برشما نگارنده با بصیرت
    تقبل الله ، مورد مرضی خداوند متعال باشید.

  2. سلام علیکم
    ان‌شاءالله این خیزش، کل اروپا علی‌الخصوص انگلیس را در بر بگیرد.

  3. تحلیل بسیار ظریفی بود. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.